Skip to main content Skip to search

Obsługa kadr, płac i ZUS

W ramach obsługi kadrowo-płacowej proponujemy:

– prowadzenie dokumentacji kadrowej, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Kodeksu Pracy
– monitorowanie wykorzystania urlopów pracowników
– zgłaszanie zatrudnionych pracowników do ubezpieczenia w ZUS oraz dokonywanie wyrejestrowania
z ubezpieczenia w stosunku do osób, z którymi ustał stosunek pracy
– naliczanie płac pracowników
– sporządzanie rozliczeń ubezpieczeniowych oraz zeznań podatkowych pracowników i pracodawcy
– przygotowanie dokumentacji oraz rozliczeń podatkowych w ramach zawartych umów-zlecenie
oraz umów o dzieło