Skip to main content Skip to search

Księgowość dla spółek

W ramach obsługi spółki proponujemy:

– prowadzenie ksiąg handlowych
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych  i prawnych oraz tabel amortyzacyjnych
– sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
– monitorowanie przychodów i kosztów, analizę kont
– miesięczną kalkulację podatku dochodowego
– sporządzanie deklaracji VAT,  VAT UE
– przygotowanie sprawozdań statystycznych GUS związanych z finansami  i zatrudnieniem
– sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
– sporządzanie rocznej deklaracji podatku dochodowego CIT
– optymalizację zobowiązań podatkowych
obsługę kadrowo – płacową pracowników, rozliczenia z ZUS
– reprezentowanie spółki przed organami kontroli skarbowej