Skip to main content Skip to search

Księgowość dla małych i średnich firm

W naszej ofercie polecamy przede wszystkim opiekę księgowo-podatkową dla małych i średnich firm.
W ramach księgowości dla takich firm proponujemy prowadzenie:

– podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( PKPiR )
– ksiąg handlowych
– ryczałtu ewidencjonowanego

Wspieramy przedsiębiorcę począwszy od wyboru formy opodatkowania, poprzez założenie
działalności gospodarczej, aż do rozliczeń podatkowych i analizy wyniku finansowego.
Sporządzamy deklaracje podatkowe: CIT,  PIT i  VAT.
Prowadzimy rozliczenia z ZUS zarówno przedsiębiorcy, jak i jego pracowników.
Rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne.
Monitorujemy i analizujemy przychody i koszty.
Sporządzamy sprawozdania finansowe roczne i okresowe.
Reprezentujemy podatnika przed organami kontroli skarbowej.