Skip to main content Skip to search

Konsultacje księgowo-podatkowe

W ramach konsultacji księgowo-podatkowych oferujemy pomoc nowym przedsiębiorcom a także właścicielom istniejących firm:

– przy wyborze odpowiedniej formy opodatkowania
– przy wypełnianiu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczych lub odpowiednich dokumentów przy rejestracji spółki
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– w kwestiach optymalizacji podatkowej

W ramach konsultacji prezentujemy możliwości wyboru właściwego sposobu opodatkowania. Przedstawiamy równieżrozwiązania bieżących problemów księgowych i podatkowych.